«Vuelift Mini» Round Acrylic Type 1 (Plan) | Savaria Vuelift

«Vuelift Mini» Round Acrylic Type 1 (Plan)